Politică de confidențialitate

martie 19, 2021 2023-06-29 8:58

Politica de confidențialitate

1. Scopul politicii

Prezenta politică (“Politica”) este emisă de Casa Tradițiilor (denumită în continuare “Compania”) – furnizor de servicii de cazare – în legătură cu prelucrarea de către aceasta de date cu caracter personal ale clienților, angajaților, furnizorilor și altor persoane fizice cu care Compania intră în contact în desfășurarea activității sale (denumite în continuare “persoane vizate”) și descrie procedura prin care Compania prelucrează datele cu caracter personal pentru a respecta prevederile legale aplicabile.

Compania respectă drepturile fundamentale ale persoanelor care îi încredințează datele cu caracter personal, inclusiv dreptul la intimitate și la protecția datelor cu caracter personal și se angajează să respecte reglementările care protejează aceste date cu caracter personal.

Protecția datelor este un aspect deosebit de important pentru noi. Utilizarea paginilor noastre de internet este posibilă fără indicarea datelor personale, cu toate acestea, dacă cineva dorește să utilizeze serviciile noastre prin intermediul site-ului, prelucrarea datelor cu caracter personal ar putea deveni necesară. Dacă prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară și nu există o bază legală sau un contract pentru o astfel de prelucrare, obținem în general consimțământul persoanei vizate.

Prelucrarea datelor cu caracter personal, cum ar fi numele, adresa, adresa de e-mail, adresa IP, locația sau numărul de telefon al persoanelor vizate, trebuie să se desfășoare în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR) și în conformitate cu protecția datelor specifice fiecărei țări. Prin intermediul acestei politici de confidențialitate a datelor, dorim să vă informăm cu privire la natura, scopul și temeiul prelucrării datelor cu caracter personal și a drepturilor pe care le aveți.

În vederea conformării cu prevederile Regulamentului general privind protecția datelor (GDPR), am implementat numeroase măsuri tehnice și organizaționale menite să asigure cea mai completă protecție a datelor personale prelucrate prin intermediul acestui site web. Cu toate acestea, transferul de date prin internet pot, în principiu, să aibă lacune de securitate, așadar protecția absolută nu poate fi garantată. Din acest motiv, fiecare persoană vizată are libertatea de a ne transfera date cu caracter personal prin mijloace alternative, de ex. prin telefon, în scris etc.

2. Definiții

Politica noastră privind protecția datelor folosește termenii utilizați de legiuitorul european pentru adoptarea Regulamentului general privind protecția datelor (GDPR). Dorim că Politica noastră privind protecția datelor să fie lizibilă și ușoară de înțeles pentru toată lumea. În vederea atingerii acestui obiectiv, vă explicăm mai întâi terminologia utilizată.

În prezentă politică privind protecția datelor, folosim, între altele, următoarele expresii:

2.1. Date personale – Datele personale înseamnă orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”). O persoană fizică identificabilă este una care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un identificator cum ar fi un nume, un număr de identificare, date despre locație, un identificator online sau unul sau mai mulți factori specifici fizici, fiziologici, genetici, mentali, economici, culturali sau sociali al acelei persoane fizice.

2.2. Autoritatea de supraveghere – Autoritatea de supraveghere înseamnă Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

2.3. Persoana vizată – Persoana vizată este orice persoană fizică identificată sau identificabilă, ale cărei date cu caracter personal sunt prelucrate de către operator (data controller) său persoană împuternicită (data processor).

2.4. Prelucrarea – Prelucrarea este orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează cu date personale sau cu seturi de date cu caracter personal, indiferent dacă sunt sau nu prin mijloace automate, precum colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, recuperarea, consultarea, divulgarea prin transmitere, diseminare sau punerea la dispoziție în alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

2.5. Restricționarea prelucrării – Restricționarea prelucrării este selectarea datelor cu caracter personal stocate, în scopul limitării procesării viitoare.

2.6. Profilarea – Profilarea înseamnă orice formă de prelucrare automată a datelor cu caracter personal care constă în utilizarea datelor cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale referitoare la o persoană fizică, în special pentru a analiza sau anticipa aspecte privind performanța persoanei fizice la locul de muncă, situația economică, sănătatea, preferințele personale, interese, comportament, locație sau deplasări.

2.7. Pseudonimizare – Pseudonimizarea este prelucrarea datelor cu caracter personal astfel încât datele personale nu mai pot fi atribuite unui anumit subiect de date fără utilizarea unor informații suplimentare, cu condiția ca aceste informații suplimentare să fie păstrate separat și să facă obiectul unor măsuri tehnice și organizatorice care să asigure că datele cu caracter personal nu pot fi atribuite unei persoane fizice identificate sau identificabile.

2.8. Operator sau controlor responsabil de prelucrare – Operatorul sau controlorul responsabil de prelucrare este persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singură sau împreună cu alții, determină scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; în cazul în care scopurile și mijloacele unei asemenea prelucrări sunt stabilite de legislația Uniunii sau de statul membru, operatorul sau criteriile specifice de numire a acestuia pot fi prevăzute de legislația Uniunii sau de statul membru.

2.9. Persoană împuternicită – Procesatorul – Persoană împuternicită – Procesatorul este o persoană fizică sau juridică, o autoritate publică, o agenție sau un alt organism care prelucrează date cu caracter personal în numele operatorului.

2.10. Beneficiarul – Beneficiarul este o persoană fizică sau juridică, o autoritate publică, o agenție sau un alt organism, căruia i se dezvăluie datele cu caracter personal, indiferent dacă este vorba despre un terț sau nu. Cu toate acestea, autoritățile publice care pot primi date cu caracter personal în cadrul unei anchete, în conformitate cu legislația Uniunii sau a statelor membre nu sunt considerate beneficiari; prelucrarea acestor date de către autoritățile publice respective trebuie să fie în conformitate cu normele aplicabile privind protecția datelor în conformitate cu scopurile procesării.

2.11. Terțe persoane – Poate avea calitatea de terță persoană, o persoană fizică sau juridică, o autoritate publică, o agenție sau un organism, altul decât persoana vizată, operatorul, persoană împuternicită, care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite, este autorizată să proceseze date cu caracter personal.

2.12. Consimțământ – Consimțământul persoanei vizate este orice indicație specifică, informată și lipsită de ambiguitate a dorințelor persoanei vizate prin care acesta, printr-o declarație sau printr-o acțiune clară afirmativă, acceptă prelucrarea datelor cu caracter personal care îi privesc.

3. Principiile care guvernează politica noastră de confidențialitate și de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt:

• Principiul legalității, corectitudinii și transparenței. Aceasta impune ca datele cu caracter personal să fie prelucrate în mod legal, corect și transparent în raport cu persoanele vizate.
• Principiulimitării scopului. Aceasta impune ca datele cu caracter personal trebuie să fie colectate numai în scopuri specificate, explicite și legitime . • Principiu colectării minimului de date pentru atingerea scopului pentru care s-a obținut consimțământul . Conform acestui principiu, datele cu caracter personal trebuie să fie adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile pentru care sunt prelucrate.
• Principiul menținerii datelor actualizate asigură că datele cu caracter personal sunt corecte și sunt actualizate acolo unde este necesar.
• Principiul stocării datelor strict pe perioada pentru care s-a obținut consimțământul. Aceasta presupune că datele cu caracter personal să fie păstrate într-o formă care să permită identificarea persoanelor vizate cel mult timp necesar pentru prelucrarea datelor.
• Principiu asigurării securității adecvate datelor astfel încât acestea să fie integre, confidențiale și disponibile.
• Principiu responsabilității, operatorul este responsabil de respectarea principiilor enumerate la articolul 5 alineatul (1) din GDPR și trebuie să fie în măsură să demonstreze respectarea acestora.

4. Operatorului website-ului, în sensul Regulamentului general privind protecția datelor (GDPR) este Casa Tradițiilor, pensiune agroturistică situată în comuna Ieud, Maramureș, nr. 794/A și operată de SC Tridia SRL, societate comercială având CUI 23367759, Numar inregistrare Registrul Comerțului: J24/374/2008.

5. Contact DPO

Orice persoană vizată se poate adresa DPO-ului în mod direct, oricând, cu întrebări și sugestii referitoare la protecția datelor la adresa de mail mail: cazare[at]casatraditiilor.ro

6. Cookies

Paginile noastre de internet folosesc cookie-uri. Cookie-urile sunt fișiere text care sunt stocate într-un sistem informatic prin intermediul unui browser de Internet. Multe site-uri internet și servere utilizează cookie-uri. Multe module cookie conțin un cod așa-numit cookie ID.

Un ID cookie este un identificator unic al cookie-ului. Se compune dintr-un șir de caractere prin care paginile și serverele internet pot fi atribuite browserului de Internet în care a fost stocat cookie-ul. Acest lucru permite site-urilor web și serverelor vizitate să diferențieze browserul individual al subiectului dat de alte browsere de Internet care conțin alte cookie-uri. Un anumit browser de Internet poate fi recunoscut și identificat utilizând unicul ID cookie.

Prin utilizarea cookie-urilor putem oferi utilizatorilor acestui site mai multe servicii ușor de utilizat, care nu ar fi posibile fără folosirea cookie-urilor. Prin intermediul unui cookie, informațiile de pe site-ul nostru pot fi optimizate în funcție de utilizator.

Cookie-urile ne permit să recunoaștem utilizatorii site-ului nostru web. Scopul acestei recunoașteri este de a ușura utilizarea site-ului. Utilizatorul, de ex., nu trebuie să introducă date de acces de fiecare dată când site-ul este accesat, deoarece acesta este preluat, iar cookie-ul este astfel stocat în sistemul informatic al utilizatorului.

Persoana vizată poate, în orice moment, să împiedice folosirea cookie-urilor de către site-ul nostru web prin intermediul unei setări corespunzătoare a browserului de internet. În plus, cookie-urile deja setate pot fi șterse în orice moment din browserul de Internet. Acest lucru este posibil în toate browserele de internet populare. Dacă persoana vizată dezactivează setarea cookie-urilor în browserul de internet utilizat, nu toate funcțiile site-ului nostru pot fi utilizate în totalitate.

7. Colectarea datelor și informațiilor generale

Site-ul nostru web colectează o serie de date și informații generale atunci când un utilizator sau un sistem automat solicită acest lucru. Aceste date și informații generale sunt stocate în fișierele jurnal server.

Datele colectate pot fi:

• tipurile de browser și versiunile utilizate;
• sistemul de operare folosit;
• site-ul web de la care ajunge un sistem de acces la site-ul nostru;
• data și ora accesării;
• adresa de protocol Internet (adresa IP);
• furnizorul de servicii Internet al sistemului de acces;
• orice alte date similare și informații care pot fi folosite în cazul atacurilor asupra sistemelor noastre informatice.

Aceste date și informații generale sunt necesare pentru:

• furnizarea corectă a conținutul site-ului;
• optimizarea conținutului site-ului;
• asigurarea viabilității pe termen lung a sistemelor noastre informatice;
• furnizarea către autorități a informațiilor necesare pentru anchetă în cazul unui atac cibernetic.
• Prin urmare, analizăm în mod anonim date și informații statistice, cu scopul de a spori securitatea datelor și securitatea noastră și de a asigura un nivel optim de protecție a datelor personale pe care le procesăm. Datele anonime ale fișierelor jurnalului de server sunt stocate separat de toate datele personale furnizate.

8. Posibilitatea de comunicare prin intermediul site-ului

Site-ul nostru web permite un contact electronic rapid și comunicarea directă cu noi, printr-o adresă de poștă electronică (adresa de e-mail). Dacă o persoană vizată ne contactează prin e-mail sau printr-un formular de contact, datele personale transmise sunt stocate în mod automat. Astfel de date cu caracter personal transmise în mod voluntar de către persoane vizate sunt stocate în scopul prelucrării sau contactării acelei persoane.

Nu există transfer de date cu caracter personal către terțe părți.

9. Ștergerea automată a datelor cu caracter personal

Noi prelucrăm și stocăm datele cu caracter personal ale persoanei vizate numai pentru perioada necesară aferentă atingerii scopului pentru care au fost colectate, cu excepția situațiilor când perioada de stocare este impusă prin norme juridice naționale sau europene.

În cazul în care scopul pentru care au fost colectate datele a fost atins, sau dacă a expirat perioada de stocare impusă prin norme juridice naționale sau europene, datele cu caracter personal sunt în mod automat șterse, în conformitate cu cerințele legale.

10. Drepturile persoanelor vizate

Dreptul de a fi informat – O dată ce ai consimțit și ai devenit o persoană vizată, ai dreptul de a fi informat despre tot ce se întâmplă cu datele tale personale, la ce sunt folosite, să le accesezi, să le modifici și chiar să revoci consimțământul pentru o anumită organizație. În același timp, ai dreptul să îți accesezi datele personale ori de câte ori vrei.

Dreptul de acces – În baza acestui drept poți solicita informații referitoare la toate aspectele care privesc datele tale personale, colectate de către operator: dacă datele tale sunt prelucrate sau nu, de unde provin, cine le procesează, cu ce scop, pe ce perioadă de timp, unde sunt stocate. Tot în baza acestui drept poți solicita o ”copie” a informațiilor cu caracter prelucrate.

Dreptul de rectificare – Poți solicita rectificarea, modificare datelor tale cu caracter personal prelucrate de operator, după ce operatorul, prin proceduri interne a verificat identitatea ta.

Dreptul de a fi uitat (Dreptul la ștergerea datelor) – Un alt drept important este cel la ștergerea datelor (sau de a fi uitat). Principiul general este că o persoană are dreptul de a cere ștergerea datelor personale. Acest drept nu este unul absolut, aceasta însemnând că există circumstanțe în care datele nu vor fi șterse la cererea persoanei vizate. De exemplu, dacă datele personale sunt folosite pentru conformarea cu o obligație legală sau pentru siguranța sănătății publice, pentru cercetare științifică atunci dreptul la ștergerea datelor poate fi refuzat persoanei vizate.

Dreptul de a restricționa colectarea datelor – Conform GDPR o persoană are dreptul de a restricționa prelucrarea datelor personale în diverse circumstanțe. De exemplu, o persoană vizată poate restricționa prelucrarea datelor personale când crede că acestea nu sunt exacte. În acest caz, persoana va putea restricționa prelucrarea datelor până când acuratețea acestora este verificată. Un alt caz când se poate restricționa prelucrarea datelor este momentul în care persoana vizată obiectează prelucrării

Portabilitatea datelor – Ai dreptul la portarea datelor. În lipsa altor condiții contractuale (de care ar trebui să fii informat înainte de a consimți prelucrării datelor) îți poți muta datele de la un furnizor la altul într-un mod ușor și rapid.

Dreptul la opoziție – Acest drept include: dreptul de a se opune prelucrării și dreptul de a se opune aplicării procesului decizional automat și creării de profiluri.

Drepturi legate de procesul decizional automatizat și crearea de profiluri – Acest drept dorește să apere persoanele de anumite decizii cu potențial negativ care are putea fi luate fără intervenție umană. GDPR-ul definește crearea de profiluri ca fiind orice formă automatizată de prelucrare în scopul evaluării anumitor aspecte personale ale individului, cum ar fi performanța la muncă, sănătatea, preferințe personale, situația economică, locația și altele. Dacă o organizație folosește crearea de profiluri, trebuie să ia anumite măsuri de siguranță. De exemplu, să fie utilizate proceduri matematice sau statistice corecte, datele cu caracter personal să fie securizate, să existe măsuri care permit anomaliilor să fie corectate cu un risc minim de erori. De reținut, procesul decizional automatizat nu trebuie să fie aplicat niciodată unui copil.

Dreptul de a șterge consimțământul – Printr-o manifestare de voință simetrică celei prin care ți-ai dat consimțământul, în orice moment îl vei putea retrage, iar noi vom ține cont de această retragere. La exercitarea oricăreia dintre aceste drepturi, în cazul în care nu există împedimente legale, noi ne vom conforma prevederilor Regulamentului GDPR, operând cele solicitate de persoana vizată, și informând persoana vizate despre demersurile efectuate.

11. Temeiul juridic al prelucrării

Articolul 6 (1) lit. a din Regulamentul GDPR servește drept temei juridic pentru operațiunile de prelucrare pentru care ne dați consimțământul, pentru un anumit scop de prelucrare.

Dacă prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru executarea unui contract la care este parte persoana vizată, cum este cazul, de exemplu, atunci când operațiunile de prelucrare sunt necesare pentru furnizarea de servicii, prelucrarea se desfășoară în baza articolului 6 alineatul (1) lit. b din Regulamentul GDPR. Același lucru este valabil și pentru operațiunile de procesare care sunt necesare pentru realizarea măsurilor precontractuale, de exemplu în cazul elaborării ofertelor.

În cazul în care compania noastră este supusă unei obligații legale care ne impune prelucrarea datelor cu caracter personal, cum ar fi îndeplinirea obligațiilor fiscale, prelucrarea se face pe baza art. 6 (1) lit. c Regulamentul GDPR.

În cazuri rare, prelucrarea datelor cu caracter personal poate fi necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale unei alte persoane fizice. Acesta ar fi cazul, de exemplu, în cazul în care un vizitator a fost rănit în compania noastră și numele, vârsta, datele de asigurare de sănătate sau alte informații vitale ar trebui să fie transmise unui medic, spital sau unei alte părți terțe. În această ipoteză, prelucrarea se va baza pe Art. 6 (1) lit. d din Regulamentul GDPR.

În cele din urmă, operațiunile de prelucrare s-ar putea baza pe articolul 6 alineatul (1) litera f din Regulamentul GDPR, în cazul în care prelucrarea nu se efectuează în baza niciuneia dintre motivele menționate mai sus, dacă prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de compania noastră sau de o terță parte, cu excepția cazului în care aceste interese contravin intereselor sau drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei vizate care necesită protecția datelor cu caracter personal. Astfel de operațiuni de prelucrare sunt în mod special permise deoarece au fost menționate în mod specific de legiuitorul european. El a considerat că un interes legitim ar putea fi asumat dacă persoana vizată este clientul operatorului (considerentul 47 din propoziția 2 GDPR).

12. Interesele legitime urmărite de către operator sau de către un terț

În cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera f din Regulamentul GDPR, interesul nostru legitim este să ne desfășurăm afacerea în interesul tuturor angajaților și acționarilor noștri.

13. Perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal

Criteriile utilizate pentru stabilirea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal sunt definite de scopul colectării și de temeiul juridic. După expirarea perioadei respective, datele corespunzătoare sunt șterse, dacă nu mai sunt necesare pentru executarea sau încheierea unui contract, sau dacă persoana vizată nu și-a manifestat consimțământul pentru stocarea acestor date pe o anumită perioadă de timp.

14. Existența unui proces automat de prelucrare date

Ca și companie responsabilă, nu adoptăm decizii automate sau profilate.

15. Protecția datelor în materia aplicațiilor pentru angajare

În anumite cazuri colectăm și prelucrăm datele cu caracter personal ale aplicanților pentru locurile de muncă din compania noastră. În special, în cazul în care un aplicant ne trimite CV-ul sau alte documente care au legătură cu angajarea, prin e-mail sau prin intermediul unui formular web de pe site-ul de cariere.

Dacă angajăm persoana respectivă, încheind un contract de muncă, datele transmise vor fi stocate în scopul executării obligațiilor izvorâte din raportul de muncă, în conformitate cu cerințele legale. Dacă se încheie un contract de muncă cu aplicantul, datele cu caracter personal și documentele care le conțin vor fi arhivate / șterse automat la două luni de la momentul refuzului de angajare, cu condiția ca nici un alt interes legitim să nu se opună ștergerii.

16. Dispoziții privind protecția datelor referitoare la aplicarea și utilizarea Facebook

Pe acest website, avem componente integrate ale rețelei sociale Facebook. Operatorul Facebook este Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Statele Unite ale Americii. În afara Statelor Unite sau a Canadei, operatorul este Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanda.

O prezentare generală a tuturor pluginurilor Facebook poate fi accesată la https://developers.facebook.com/docs/plugins/ Prin pluginurile respective, Facebook este informat despre ce sub-site specific al site-ului nostru a fost vizitat de către persoana vizată.

Ghidul privind protecția datelor publicat de Facebook, care este disponibil la adresa: https://facebook.com/about/privacy/, oferă informații despre colectarea, prelucrarea și utilizarea datelor personale de către Facebook. Mai mult, aici sunt explicate opțiunile de setare Facebook oferite pentru protejarea confidențialității datelor persoanei vizate. De asemenea, sunt disponibile diferite opțiuni de configurare în vederea opririi transferului de date pe Facebook.

17. Protecția datelor referitoare la aplicarea și utilizarea Google AdSense

Pe acest site am integrat Google AdSense. Google AdSense este un serviciu online care permite plasarea publicității pe site-uri terțe.

Google AdSense se bazează pe un algoritm care selectează anunțurile afișate pe site-uri terță parte pentru a se potrivi cu conținutul respectivului site terț. Google AdSense permite o direcționare bazată pe interese a utilizatorului de internet, care este implementată prin generarea de profile individuale de utilizatori. Operatorul Google AdSense este Alphabet Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Statele Unite ale Americii.

Persoana vizată poate să împiedice setarea cookie-urilor prin intermediul site-ului nostru în orice moment prin intermediul unei ajustări corespunzătoare a browserului web utilizat și, prin urmare, să refuze permanent setarea cookie-urilor.

Prin Google AdSense, datele și informațiile personale – care includ și adresa IP și sunt necesare pentru colectarea și contabilizarea anunțurilor afișate – sunt transmise către Alphabet Inc. din Statele Unite ale Americii. Aceste date personale vor fi stocate și procesate în Statele Unite ale Americii. Alphabet Inc. poate divulga datele personale colectate prin această procedură tehnică unor terțe părți. Google AdSense este explicat în continuare la următorul link https://www.google.com/intl/ro/adsense/start/.

18. Dispoziții privind protecția datelor referitoare la aplicarea și utilizarea Google Remarketing

Pe acest site, am integrat serviciile de remarketing Google. Remarketingul Google este o componentă a programului Google AdWords, care permite afișarea unor materiale publicitare utilizatorilor de internet care au vizitat site-ul nostru. Operatorul serviciilor de remarketing Google este Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Statele Unite ale Americii.

Persoana vizată poate, așa cum să menționat mai sus, să împiedice setarea cookie-urilor prin intermediul site-ului nostru în orice moment prin intermediul unei ajustări corespunzătoare a browserului web utilizat și, prin urmare, să refuze permanent setarea cookie-urilor.

O astfel de ajustare a browserului de internet utilizat ar împiedica Google să stabilească un cookie pe sistemul de tehnologie a informației al persoanei vizate. În plus, modulele cookie deja utilizate de Google pot fi șterse în orice moment prin intermediul unui browser web sau al altor programe software. În plus, persoana vizată are posibilitatea de a contesta publicitatea bazată pe categorii de interese de către Google. În acest scop, persoana vizată trebuie să apeleze linkul la adresa https://www.google.de/settings/ads și să facă setările dorite în fiecare browser de internet utilizat de persoana vizată.

Informații suplimentare și dispozițiile reale privind protecția datelor Google pot fi preluate în https://www.google.com/intl/ro/policies/privacy/

19. Dispoziții privind protecția datelor referitoare la aplicarea și utilizarea serviciului Google-AdWords

Pe acest site, am integrat Google AdWords. Google AdWords este un serviciu de publicitate pe Internet care permite agentului de publicitate să plaseze anunțuri în rezultatele motorului de căutare Google și în rețeaua de publicitate Google.

Google AdWords permite unui agent de publicitate să pre-definească anumite cuvinte cheie cu ajutorul cărora un anunț afișat în rezultatele căutării Google este afișat atunci când utilizatorul utilizează motorul de căutare pentru căuta în funcție de cuvinte cheie. Opratorul Google AdWords este Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Statele Unite ale Americii.

Scopul programului Google AdWords este promovarea site-ului nostru prin includerea de publicitate relevantă pe site-urile web ale unor terțe părți și în rezultatele motorului de căutare ale motorului de căutare Google și prin inserarea unei publicități terță parte pe site-ul nostru.

Persoana vizată poate, în orice moment, să împiedice setarea cookie-urilor de către site-ul nostru, așa cum să menționat mai sus, prin intermediul unei setări corespunzătoare a browserului de internet utilizat și, astfel, să refuze permanent setarea cookie-urilor. O astfel de configurare a browserului de internet utilizat ar împiedica Google să introducă un cookie de conversie în sistemul de tehnologia informației al persoanei vizate. În plus, un cookie setat de Google AdWords poate fi șters în orice moment prin intermediul browserului de internet sau al altor programe software. Persoana vizată are posibilitatea de a se opune reclamei bazate pe interese Google. Prin urmare, persoana vizată trebuie să acceseze de la fiecare dintre browserele utilizate linkul https://www.google.de/settings/ads și să stabilească setările dorite. Informații suplimentare și dispozițiile aplicabile privind protecția datelor de pe Google pot fi preluate în https://www.google.com/intl/ro/policies/privacy/.

20. Dispoziții privind protecția datelor privind aplicarea și utilizarea YouTube

Pe acest site, avem componente integrate ale YouTube. YouTube este un portal video pe internet care permite editorilor de videoclipuri să creeze gratuit videoclipuri, oferind pentru utilizatori, vizionarea gratuită, recenzia și comentarea acestora. Operatorul YouTube este YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, Statele Unite ale Americii. YouTube, LLC este o filială a Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Mai multe informații despre YouTube pot fi obținute la adresa https://www.youtube.com/yt/about/en/. Dispozițiile YouTube privind protecția datelor, disponibile la https://www.google.com/intl/ro/policies/privacy/, oferă informații despre colectarea, prelucrarea și utilizarea datelor personale de către YouTube și Google.

21. Dispoziții privind protecția datelor referitoare la aplicarea și utilizarea plug-in-urilor WordPress

Pe unele părți sau subsecțiuni ale site-ului nostru am integrat și alte plug-in-uri WordPress, în vederea înlesnirii utilizării serviciilor noastre. WordPress este o platformă de tip sursă deschisă pentru publicarea site-urilor. Pentru mai multe informații despre acestea, accesați: https://en.wordpress.com/tos/ și https://ro.wordpress.org/about/privacy/.

22. Riscurile asociate cu prelucrările de date cu caracter personal

Compania urmărește să protejeze clienții, angajații, colaboratorii și furnizorii săi de servicii împotriva riscurilor care pot apărea în cursul sau ca urmare a prelucrărilor de date cu caracter personal în numele și/sau pe seama Companiei.

În caz de incident de securitate a datelor cu caracter personal, Casa Tradițiilor:

• va informa persoanele vizate cu privire la apariția oricărui incident de securitate în care le sunt implicate datele cu caracter personal;
• va investiga asupra încălcării securității datelor;
• va lua măsuri rezonabile pentru a diminua efectele și a micșora orice daună care rezultă din incidentul de securitate, precum și măsuri rezonabile pentru a împiedica reapariția unei asemenea încălcări a securității datelor;
• va dezvolta și executa un plan de reacție pentru a contracara incidentul de securitate;
• încălcarea securității va fi notificată către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (“ANSPDCP”) în termen de72 de ore de la data la care Compania a luat cunoștiință de apariția incidentului de securitate.

23. ANSPDCP: www.dataprotection.ro

Această Politică poate face obiectul unor modificări ulterioare și va fi revizuită ori de câte ori va fi necesar, avându-se în vedere respectarea protecției datelor cu caracter personal și a legislației specifice în vigoare. Versiunea revizuită va fi pusă la dispozitia persoanelor interesate prin publicarea pe pagina de internet casatraditiilor.ro

Verifică disponibilitatea

Camere țărănești, gata oricând pentru oaspeți

1 Cameră , 1 Adulți , 0 Copil
Camere
Adulti
Copii